fbpx

Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen. Vanaf 20 mei 2018, daarnaast ook aan een periodieke keuring.

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig:
• Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een normale periodiciteit.
• Voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van 2 jaar.
• Voertuigen ouder dan 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van 5 jaar.
De huidige gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijven evenwel behouden. Een overgangsperiode wordt ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds zijn ingeschreven onder een O-kentekenplaat.

Meer informatie over de overgangsmaatregelen en uitzonderingen vindt u op de website van GOCA.